Uppgift

Reklamblad för ny bok

Info

Arkitekturtävlingar om bostäder för äldre

Medverkan

Författare Jonas E Andersson och Magnus Rönn

Förlag Kulturlandskapet

Layout Jenny Wieslander