Uppgift

Skapa en miljö för presentation av Ingegerd Johanssons litterära verk.

Medverkan

Ingegerd Johansson och Jenny Wieslander

Foto: Tommy Carlsson